THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04/2018

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco

 

Công ty CP VBĐQ SJC Cần Thơ nghỉ lễ ngày 30/04-01/05/2018. Ngày 02/05/2018 Công ty làm việc lại.

 
Lazer

dotuoi

Kim cuong