THÔNG BÁO NGHỈ LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco

 

Công ty Cổ phần VBĐQ SJC Cần Thơ nghỉ tết nguyên đán từ ngày 04/02/2019.

Ngày 10/02/2019 Công ty làm việc lại.

 
Lazer

dotuoi

Kim cuong