NADC 0050

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco
 

Chi tiết sản phẩm

 

Sản phẩm Nhẫn nam
Chất liệu Vàng nữ trang 14 K
Trọng lượng  
Chỉ vàng  
Đá Diamond,Sapphire
SA.OV6.5x8.7 6 KC1.5

 

Đăng trong Nhẫn nam

Sản phẩm SJC

Lazer

dotuoi

Kim cuong