NATC 0001

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco
 

Chi tiết sản phẩm

 

Sản phẩm Nhẫn nam
Chất liệu Vàng nữ trang 14 K
Trọng lượng  
Chỉ vàng  
Đá Diamond,Ruby
ruby(11.3X10.2) 8 Kc(1.2)
Đăng trong Nhẫn nam

Sản phẩm SJC

Lazer

dotuoi

Kim cuong