Nhẫn tròn 02 chỉ

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco
 

Tên SP: Nhẫn SJCCT

Chất lượng: 999.9

Trọng lượng: 02 chỉ

Đăng trong Nhẫn SJCCT

Sản phẩm SJC

Lazer

dotuoi

Kim cuong