Cập nhật ngày 01-10-2022 11:57:42

Đơn vị: vnđ/lượng