Cập nhật ngày 22-09-2023 08:42:40

Đơn vị: vnđ/lượng