Cập nhật ngày 03-02-2023 07:14:09

Đơn vị: vnđ/lượng