Hệ thống cửa hàng

Về SJC Cần Thơ Đã xem: 9689

Hệ thống cửa hàng SJC Cần Thơ

Trung tâm trang sức SJC:

  • Địa chỉ: Số 05, Nguyễn Trãi, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

  • Điện thoại: 02923.810.898 – 02923.815.596

  • Email: sjctpcantho@gmail.com

  • Xem bản đồ →


Trung tâm trang sức cao cấp SJC:

  • Địa chỉ: 34-36 Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

  • Điện thoại: 02926.287.999

  • Email: phatvinhsjc@gmail.com

  • Xem bản đồ →

Biểu mẫu

Ngày đăng:  30-11-2021 Xem chi tiết

Điều lệ công ty SJC Cần Thơ

Ngày đăng:  30-11-2021 Xem chi tiết

Giới thiệu chung

Ngày đăng:  29-11-2021 Xem chi tiết

Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng:  29-11-2021 Xem chi tiết