Điện thoại

Email

Địa chỉ

TRUNG TÂM TRANG SỨC SJC

Số 05 đường Nguyễn Trãi, P. Tân An,
Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

TRUNG TÂM TRANG SỨC CAO CẤP SJC

Số 34-36 Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Thông tin cửa hàng SJC Cần Thơ
Giờ mở cửa

TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT

Từ 7:30 Đến 20:30

TRUNG TÂM TRANG SỨC SJC

Địa Chỉ:

Số 05 đường Nguyễn Trãi, P. Tân An,
Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Số điện thoại:

Số điện thoại:

(02923) 815 596
TRUNG TÂM TRANG SỨC SJC CAO CẤP

Địa Chỉ:

Số 34-36 Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Số điện thoại:

(02926) 287 999

Vui lòng chờ