Mạng lưới

Quảng cáo

bichphuong

Nữ Trang

Kitco
 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC CẦN THƠ

Địa chỉ:  05 Nguyễn Trãi, TP. Cần Thơ (Đối diện Điện lực TPCT)

Điện thoại: 07103.810.898 – Fax: 07103.810.797

Web:www.sjccantho.vn       Email:adslsjccantho@vnn.vn

 

   

TRUNG TÂM TRANG SỨC SJC

Địa chỉ:  05 Nguyễn Trãi, TP. Cần Thơ (Đối diện Điện lực TPCT)

Điện thoại: 07103.810.898 – 07103.815.596 – 07102.240.429 – Fax: 07103.810.797

Email:adslsjccantho@vnn.vn

 

TRUNG TÂM TRANG SỨC SJC AN GIANG

Địa chỉ: 8/5 Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0763.941.079 – 0766.555.132 – Fax: 0763.941.069

Email: sjcangiang@gmail.com

Lazer

dotuoi

Kim cuong