Thông tin cửa hàng SJC Cần Thơ
Giờ mở cửa

TỪ THỨ HAI ĐẾN CHỦ NHẬT

Từ 7:30 Đến 20:30

TRUNG TÂM TRANG SỨC SJC

Địa Chỉ:

Số 05 đường Nguyễn Trãi, P. Tân An,
Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Số điện thoại:

Số điện thoại:

(02923) 815 596
TRUNG TÂM TRANG SỨC SJC CAO CẤP

Địa Chỉ:

Số 34-36 Ung Văn Khiêm, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Số điện thoại:

(02926) 287 999

Vui lòng chờ